Download hier de flyer met contactgegevens.
Het team van Beter Thuis:

Marian Fonville

Geriatriefysiotherapeut

Praktijkhouder
06 - 29271679
Aandachtsveld: neurorevalidatie

Gerard Dirven,MSc

Geriatriefysiotherapeut
Praktijkmanager

Corine Kramer

Algemeen fysiotherapeut

Specialisatie: oedeemtherapie
Aandachtsveld:
MSZorgNL, oncologie, amputaties en valpreventie

Jolanda van den Elsen

Algemeen fysiotherapeut

Aandachtsveld:
COPD, valpreventie en
Parkinson (ParkinsonNet)

Theo Eikholt

Algemeen fysiotherapeut

Aandachtsveld:
thuiszorgfysiotherapie
Parkinson (ParkinsonNet)
valpreventie

Merle van der Zanden, MSc

Geriatriefysiotherapeut

Josien van den Berg

Geriatriefysiotherapeut

Marian van der Burgt

Waarnemend fysiotherapeut
MBVO docent

Richelle van Gaal

Algemeen fysiotherapeut
Master Oncologiefysiotherapeut i.o.

Jiska Eekhout

Ergotherapeut

06 - 44908966
Specialisatie: neurorevalidatie
(COPM/AMPS/cognitieve
screening bij dementie)
Aandachtsveld:
valpreventie, ParkinsonNet,
MSZorgNL, reuma, KANS
en werkplekadvisering

Lisa Verbeek

Ergotherapeut

Gerda de Bijl

Administratie