Hygiënevoorschriften
Onze praktijk locatie voldoet aan gestelde hygiënerichtlijnen, en is zó ingericht dat we een afstand van minimaal 1,5 meter in acht kunnen nemen. Ook tijdens huisbezoeken houden we ons aan de voor paramedische beroepen geldende hygiënevoorschriften.

Voor vragen neemt u contact op met uw behandelend therapeut of belt u T 0412-632169.

Het team van Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie

 

Nazorg Corona

De therapeuten van beter thuis zijn voorbereid op de revalidatie van covid-19 patiënten. Zo zijn we aangesloten bij fysuvo en chronisch zorgnet (longaandoeningen, corona). Natuurlijk zijn er ook kwetsbare personen die geen covid-19 hebben doorgemaakt, maar toch fysiek en mentaal hebben ingeleverd doordat ze het huis niet uit konden. Beter thuis heeft ruime ervaring met complexe zorgverlening aan deze doelgroep.

Indien nodig is het mogelijk om een afspraak aan huis in te plannen. Hiervoor beschikken we over de benodigde Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Zorg op Afstand (telefonisch, videobellen) behoort ook tot de mogelijkheden. 

Voor het bieden van multidisciplinaire zorg aan covid-19 patiënten werken wij onder andere samen met:

lees ook: Nazorg Corona

Met al uw vragen kunt u ons bereiken op T 0412 – 632169
E info@beter-thuis.nl

Beter Thuis biedt gespecialiseerde behandeling vanuit de thuissituatie!

Beter Thuis is al in 2001 gestart als een zorgvernieuwend initiatief om tegemoet te komen aan de wens van veel patiënten om – ondanks lichamelijke beperkingen – zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Hiervoor biedt Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie die het beste past bij de patiënt en zijn situatie en werkt zij samen met veel andere zorgverleners om dit te kunnen bereiken. De visie van onze praktijk is, dat de beperkingen in zelfredzaamheid die u thuis ondervindt, ook het beste thuis geoefend kunnen worden. Thuis bekijken we samen welke handelingen problemen opleveren en waarom, en hoe we deze kunnen oplossen. Soms kan dat zijn door training, maar soms is het verstandiger om de woonomgeving wat aan te passen of tijdelijk hulpmiddelen in te zetten. Ook kan het zijn dat we de mensen die voor u zorgen kunnen instrueren hoe ze met de beperkingen het beste om kunnen gaan. We trainen eerst thuis in uw eigen omgeving, daarna indien nodig, in de oefenruimte van de praktijk. Beter Thuis therapie  is  gespecialiseerd in de behandeling van complexe zorgvragen: zoals bij kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen, patiënten met neurologische aandoeningen, patiënten met ernstige longproblemen of patiënten met kanker of andere aandoeningen waarbij sprake is van kracht, balans of conditieverlies.

DSC_0543[1]

Instructie lopen met loophulpmiddelen zoals een wandelstok of rollator.

Samen Beter Thuis digitaal platform voor mantelzorg en zelfzorg

Beter Thuis therapie is initiator geweest van de pilot S@men Beter Thuis (2013-2016). Een open digitaal platform ter ondersteuning van mantelzorg en zelfzorg met ruim 130 videoinstructies een YouTube kanaal, en een leeromgeving.
Het doel is mantelzorgers en zorgontvangers die geen kennis hebben van zorgtaken te ondersteunen met het motto; “zorg in kracht door kennisoverdracht”. Kijk op www.samenbeterthuis.nl

Hoe werkt Beter Thuis

U kunt Contact» met ons opnemen voor een afspraak voor fysiotherapie of ergotherapie. Voor vergoeding van behandeling aan huis door u zorgverzekeraar heeft u een verwijzing nodig van uw arts.


Text Size: