Bedreigt een ziekte of beperking uw zelfstandigheid thuis?

Wij kunnen u begeleiden om zolang mogelijk zelfredzaam te blijven in uw eigen leefomgeving!

Het dagelijks leven thuis wordt lastig wanneer een ziekte of aandoening u beperkt in uw
bewegingen. U bent bijvoorbeeld slechter ter been en kunt niet meer zonder hulpmiddel lopen. U durft niet meer goed te fietsen of wilt leren omgaan met een scootmobiel. U kunt moeilijk uit uw stoel of bed komen. Of u heeft moeite met de trap. De verzorging van uzelf en het doen van uw huishouden worden een probleem. U wilt advies om (eerdere) valpartijen te voorkomen. Misschien komt u uit het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum en heeft u nog therapie thuis nodig omdat uw conditie nog niet op peil is. Of uw partner of een familielid, die voor u wil blijven zorgen, wil goed leren omgaan met uw lichamelijke beperkingen.

Met al uw vragen kunt u ons bereiken op T 0412 – 632169
E info@beter-thuis.nl

Beter Thuis biedt gespecialiseerde behandeling vanuit de thuissituatie!

Beter Thuis is al in 2001 gestart als een zorgvernieuwend initiatief om tegemoet te komen aan de wens van veel patiënten om – ondanks lichamelijke beperkingen – zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Hiervoor biedt Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie die het beste past bij de patiënt en zijn situatie en werkt zij samen met veel andere zorgverleners om dit te kunnen bereiken. De visie van onze praktijk is, dat de beperkingen in zelfredzaamheid die u thuis ondervindt, ook het beste thuis geoefend kunnen worden. Thuis bekijken we samen welke handelingen problemen opleveren en waarom, en hoe we deze kunnen oplossen. Soms kan dat zijn door training, maar soms is het verstandiger om de woonomgeving wat aan te passen of tijdelijk hulpmiddelen in te zetten. Ook kan het zijn dat we de mensen die voor u zorgen kunnen instrueren hoe ze met de beperkingen het beste om kunnen gaan. We trainen eerst thuis in uw eigen omgeving, daarna indien nodig, in de oefenruimte van de praktijk. Beter Thuis therapie  is  gespecialiseerd in de behandeling van complexe zorgvragen: zoals bij kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen, patiënten met neurologische aandoeningen, patiënten met ernstige longproblemen of patiënten met kanker of andere aandoeningen waarbij sprake is van kracht, balans of conditieverlies.

DSC_0543[1]

Instructie lopen met loophulpmiddelen zoals een wandelstok of rollator.

Samen Beter Thuis digitaal platform voor mantelzorg en zelfzorg

Beter Thuis therapie is initiator geweest van de pilot S@men Beter Thuis (2013-2016). Een open digitaal platform ter ondersteuning van mantelzorg en zelfzorg met ruim 130 videoinstructies een YouTube kanaal, en een leeromgeving.
Het doel is mantelzorgers en zorgontvangers die geen kennis hebben van zorgtaken te ondersteunen met het motto; “zorg in kracht door kennisoverdracht”. Kijk op www.samenbeterthuis.nl

Hoe werkt Beter Thuis

U kunt Contact» met ons opnemen voor een afspraak voor fysiotherapie of ergotherapie. Voor vergoeding van behandeling aan huis door u zorgverzekeraar heeft u een verwijzing nodig van uw arts.


Text Size: