Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie Oss e.o.

HEEFT U MOEITE OM UZELF VEILIG TE VERPLAATSEN IN UW WONING?

BENT U SNEL KORTADEMIG TIJDENS HET AAN- EN UITKLEDEN?

HEEFT U STEEDS MEER MOEITE MET OPSTAAN UIT EEN STOEL?

GEVOLGEN CORONA VIRUS

Ook u en onze medewerkers worden hard geraakt door de gevolgen van de Corona crisis.Zo begeleiden en behandelen we vrijwel uitsluitend kwetsbare personen, die volgens het RIVM in de hoog risicogroepen vallen. Dit zijn onder andere alle burgers van 70 jaar en ouder.

ZORG OP AFSTAND

Als team hebben we veel ervaring met het bieden van complexe zorg aan kwetsbare personen. Onze therapeuten kunnen u op afstand begeleiden. Dit kan telefonisch of met een beveiligde videoverbinding. Hierbij kunnen we samenwerken met uw thuiszorgmedewerkers of mantelzorger(s).

ERGOTHERAPIE

Onze ergotherapeuten kunnen u ondersteuning bieden om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven, zoals met:

→ Hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van elastische kousen

→ Hulpmiddelen om uzelf zo veilig mogelijk te kunnen verplaatsen

(GERIATRIE)FYSIOTHERAPIE

→ Bent u snel vermoeid of kortademig tijdens douchen of aan- en uitkleden?

→ Of wordt het opstaan uit de stoel, of traplopen steeds moeilijker?

Onze (Geriatrie)fysiotherapeuten kunnen u adviseren en indien nodig met u oefenen op afstand.

Met al uw vragen kunt u ons bereiken op T 0412 – 632169
E info@beter-thuis.nl

Beter Thuis biedt gespecialiseerde behandeling vanuit de thuissituatie!

Beter Thuis is al in 2001 gestart als een zorgvernieuwend initiatief om tegemoet te komen aan de wens van veel patiënten om – ondanks lichamelijke beperkingen – zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Hiervoor biedt Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie die het beste past bij de patiënt en zijn situatie en werkt zij samen met veel andere zorgverleners om dit te kunnen bereiken. De visie van onze praktijk is, dat de beperkingen in zelfredzaamheid die u thuis ondervindt, ook het beste thuis geoefend kunnen worden. Thuis bekijken we samen welke handelingen problemen opleveren en waarom, en hoe we deze kunnen oplossen. Soms kan dat zijn door training, maar soms is het verstandiger om de woonomgeving wat aan te passen of tijdelijk hulpmiddelen in te zetten. Ook kan het zijn dat we de mensen die voor u zorgen kunnen instrueren hoe ze met de beperkingen het beste om kunnen gaan. We trainen eerst thuis in uw eigen omgeving, daarna indien nodig, in de oefenruimte van de praktijk. Beter Thuis therapie  is  gespecialiseerd in de behandeling van complexe zorgvragen: zoals bij kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen, patiënten met neurologische aandoeningen, patiënten met ernstige longproblemen of patiënten met kanker of andere aandoeningen waarbij sprake is van kracht, balans of conditieverlies.

DSC_0543[1]

Instructie lopen met loophulpmiddelen zoals een wandelstok of rollator.

Samen Beter Thuis digitaal platform voor mantelzorg en zelfzorg

Beter Thuis therapie is initiator geweest van de pilot S@men Beter Thuis (2013-2016). Een open digitaal platform ter ondersteuning van mantelzorg en zelfzorg met ruim 130 videoinstructies een YouTube kanaal, en een leeromgeving.
Het doel is mantelzorgers en zorgontvangers die geen kennis hebben van zorgtaken te ondersteunen met het motto; “zorg in kracht door kennisoverdracht”. Kijk op www.samenbeterthuis.nl

Hoe werkt Beter Thuis

U kunt Contact» met ons opnemen voor een afspraak voor fysiotherapie of ergotherapie. Voor vergoeding van behandeling aan huis door u zorgverzekeraar heeft u een verwijzing nodig van uw arts.


Text Size: