Beter Thuis zoekt de praktische samenwerking met

Sociale wijkteams

Bij de sociale wijkteams kunt u terecht voor vragen op het gebied van welzijn en zorg. Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie werkt intensief samen met de partners in de wijk.  Wilt u informatie over  bewegen in de wijk? bewegen op maat.

Het telefoonnummer voor het sociale team naar uw wijk is 088 – 3742525.

Diëtiste

Beter Thuis heeft een samenwerkingsverband met de diëtiste van Ruth van den Biggelaar. ( Diëtiste gegevens ) . Doel is kwaliteitsverbetering in zorg voor de gemeenschappelijke cliënten en uitwisseling van kennis. De diëtiste heeft op woensdag spreekuur in onze praktijk in den Iemhof.

Logopedie

Beter Thuis heeft een samenwerkingsverband met Marianne Bonnier. Logopediepartner. Doel is kwaliteitsverbetering in zorg voor de gemeenschappelijke cliënten en uitwisseling van kennis. De logopedie heeft op verzoek spreekuur in onze praktijk in den Iemhof.

Psychosociale ondersteuning

In onze praktijk werken wij samen met Frank van Raak. Hij is GGZ psycholoog en kan op afspraak u begeleiden met psychosociale problematiek. Psychologenpraktijk van Raak.

Gespecialiseerde verpleegkundigen

Daarnaast hebben wij contacten met gespecialiseerde verpleegkundigen, die ook ondersteuning kunnen geven op het psycho-sociale vlak. (bv verpleegkundigen voor Niet Aangeboren Hersenletsel, Parkinson, MS, COPD of Reuma en praktijkverpleegkundigen van huisartsen)

Thuiszorg

Beter Thuis heeft veel contacten met regionale thuiszorginstellingen zoals Buurtzorg, thuiszorg Pantein, Interzorg, Maxzorg, Lage Landen,PrivaZorg, Breederzorg. Wij besteden aandacht aan een goede samenwerking om de klant optimale zorg te kunnen geven. Daarnaast geeft Beter Thuis ook instructies en cursussen in houding- en tiltechnieken aan thuiszorginstellingen.

Verzorgingshuizen

Door ons multidisciplinaire aanbod en door ons specialisme geriatrie (=ouderen)  heeft Beter Thuis veel contacten in de verzorgingshuizen in Oss. Wij organiseerden diverse malen met leveranciers de cursus “veilig op pad met de rollator”.

Overheid, verzekeraars en anderen

Om te bemiddelen en de weg te wijzen in het woud van regelgeving en aanvragen van hulpmiddelen is er zeer regelmatig overleg met de gemeente in verband met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarnaast overleggen wij met leveranciers, zorgverzekeraars, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en schakelen zonodig  een zorgmakelaar met u in Zorgmakelaar.
Beter Thuis heeft veel contacten met patiëntenverenigingen, waarvoor wij met enige regelmaat lezingen en adviezen gaven.

Wij participeren in onderstaande zorgnetwerken

Netwerk Neurorevalidatie

Beter Thuis neemt deel aan ketenzorg voor mensen met neurologische problemen zoals een beroerte of met niet aangeboren hersenletsel. Er is een aantal malen per jaar overleg.

Netwerk voor Parkinson-patiënten

Beter Thuis neemt deel in een door het Radboudziekenhuis opgestart netwerk voor Parkinson-patiënten, ParkinsonNet. Aan dit netwerk nemen de volgende zorgverleners deel: neurologen, ergotherapeuten, fysio- en oefentherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen. De zorgverleners in dit netwerk hebben zich gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van Parkinson-patiënten.

Netwerk MS

Beter Thuis neemt deel aan het netwerk van MS Zorg Nederland. Dit netwerk bestaat uit neurologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten. Zij komen 4x per jaar bij elkaar en wonen het MS-symposium bij. De zorgverleners in dit netwerk hebben zich gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van MS-patiënten.

Netwerk COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease= longlijden tgv chronische obstructie)

Beter Thuis neemt deel aan het netwerk COPD Uden-Veghel-Oss e.o.: Fysuvo.  Het netwerk houdt zich bezig met de optimalisatie van de fysiotherapeutische zorg voor COPD patiënten. Alle netwerkleden zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten en hebben geaccrediteerde bij- en nascholing gevolgd op het gebied van COPD. Zij komen minimaal 2 keer per jaar bij elkaar om de laatste ontwikkelingen rondom COPD te bespreken. Daarnaast hebben zij intercollegiaal overleg met de betrokken longartsen, huisartsen en longverpleegkundigen om de zorg/behandeling van de COPD-patiënt goed af te stemmen.

Netwerken geriatrie en heup- en knieketenzorg.

Wij zetten ons in voor

Mantelzorgers

Beter Thuis heeft veel oog voor de zware taak van de mantelzorger en staat deze met raad en daad bij. Dit gebeurt in de vorm van praktische ondersteuning, adviezen en instructies op de werkvloer en met behulp van lezingen of cursussen in samenwerking met Ons Welzijn  , MEE , patiëntenvereniging, ouderenbonden.

Beter Thuis therapie is initiator van het digitaal platform S@men Beter Thuis.  In dit platform zijn veel praktische filmpjes te vinden om de zorg te kunnen geven aan een naaste. Kijk ook in het you tube kanaal S@men Beter Thuis ! Of doe een van online cursussen.

Congressen en lezingen

  • Beter Thuis nam 15 oktober 2004 met een postersessie deel aan het congres van de  Nederlandse Hartstichting met als thema: Wetenschap! Beterschap? Poster Beter Thuis
  • In 2005  nam  Beter Thuis deel aan het KNGF-congres. Dit was aanleiding voor intensieve contacten met TNO (M. Hopman Rock en P. de Vreede) met betrekking tot het praktijkconcept.
  • Er werden diverse lezingen gegeven voor de Nederlandse Vereniging voor Geriatrie, voor Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO), een regionaal platform bestaande uit professionals die betrokken zijn bij de zorg van ouderen. Daarnaast werden lezingen verzorgd voor huisartsen uit Oss e.o. over valpreventie en mantelzorg en voor het regionaal genootschap voor fysiotherapie in Alkmaar over de WMO.
  • Er worden regelmatig bezoekers ontvangen om het praktijkconcept toe te lichten, waaronder (ex)voorzitter van de beroepsgroep KNGF, Eke Zijlstra, die zijn column in de fysiopraxis van augustus 2013 aan dit bezoek wijde. FysioPraxis 8-2013_KNGF column Eke Zijlstra Recent werden
  • In de fysiopraxis van augustus en september 2013 twee artikelen over de praktijkvoering opgenomen. FysioPraxis nieuwe praktijken augustus 2013 / FysioPraxis 9-2013WMO PAG 34-35-37
  • In 2014 – 2016 werden door Marian Fonville in het land lezingen gehouden over het project S@men Beter Thuis.projectsite S@men Beter Thuis
  • 2017 – 2018 werden veel activiteiten/lezingen gegeven over valpreventie.
  • 2017-2018 werd veel tijd en energie gestoken in doorontwikkeling van Samen Beter Thuis. (In de pers) En werden lezingen gehouden voor Beter Oud, ouderenbonden en werd meegewerkt aan het lespakket en de kick of van de mantelzorgtoolkit voor paramedici van het NPI