Links naar goede informatie

 

Hoe tevreden bent u over onze zorg? 

www.zorgkaartnederland.nl»

 S@men Beter Thuis» is onze aanverwante website vol praktische tips voor mantelzorg en zorgontvangers.  U kunt zich aanmelden op de website en helpen om deze site te verbeteren. Doe dus mee met  de klankbordgroep van S@men Beter Thuis en laat uw stem horen. Samen staan we sterk!

 www.samenbeterthuis.nl/klankbordgroep»

 Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie»

(beroepsvereniging voor ergotherapie)

 pluspraktijk Wij zijn een PlusPraktijk» Dit houdt in dat een externe organisatie de praktijk heeft gecontroleerd en positief heeft beoordeeld.

FysioForum

 FysioForum»
Advies bij verplaatsingstechnieken  www.goedgebruik.nl»
Onze webshop met braces en oefenmaterialen
http://www.thuisarts.nl»
 Een dienst van de overheid die u de weg wijst naar goede zorg http://www.KiesBeter.nl»
Handige apps met o.a. oefeningen uitleg van aandoeningen en toegankelijkheid van locaties http://revalidatieapps.nl/tag/mobiliteit.html»
 Kennisplein voor verpleging, verzorging en zorg thuis www.zorgvoorbeter.nl»
 In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring beschikbaar. Maar vaak blijft dit verborgen binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector zet zich er voor in dit te veranderen. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Fysiek, tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt, maar ook digitaal.
www.kennispleingehandicaptensector.nl»
 Een kennisnetwerk voor de eerste lijn over E-health, lokaal organiseren, persoonsgerichte zorg en proeftuinen populatiemanagement www.kennispleinchronischezorg.nl»
 In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring beschikbaar. Maar vaak blijft dit verborgen binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector zet zich er voor in dit te veranderen. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Fysiek, tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt, maar ook digitaal. www.kennispleinnah.nl»
 De zorg wordt beter mét de inzet van vrijwilligers. Dat gaat niet zonder betere zorg vóór vrijwilligers. Zorg Beter met Vrijwilligers helpt zorgorganisaties hierbij.
Wat kunnen zorgorganisaties doen om vrijwilligers optimaal in te zetten in de zorg in aansluiting op de wensen en behoeften van vrijwilligers zelf? Op deze website vind je handreikingen, voorbeelden, en publicaties om je te helpen bij deze en andere vragen.
Zorg Beter met Vrijwilligers is een project van Vilans en MOVISIE gefinancierd door Fonds NutsOhra.
www.zorgbetermetvrijwilligers.nl»
Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft de missie om te werken aan een integrale benadering van de ondersteuning van mantelzorg. Wij bundelen, verbinden en verspreiden daartoe kennis vanuit en ten behoeve van verschillende niveaus en sectoren:

  • wetenschap en praktijk;
  • beleid en uitvoering op het gebied van welzijn, zorg, wonen, arbeid, vrijwillig en professioneel;
  • bestuurslagen, van lokaal tot Europees niveau.

De kennis is toegankelijk en bruikbaar voor de relevante doelgroepen in het veld en leidt tot verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van mantelzorgondersteuning.

www.expertisecentrummantelzorg.nl»
 De laatste jaren komen er steeds meer én betere ICT-hulpmiddelen op de markt om op afstand zorg te bieden. Hoe kan deze slimme technologie in de woning (domotica) ouderen en mensen met een handicap helpen? En waar moet u op letten bij het maken van een juiste keuze? www.domoticawonenzorg.nl»
 Je hebt hulp nodig bij alledaagse activiteiten. Maar welke oplossingen zijn er? En welke past het best bij jou? Met de Hulpmiddelenwijzer vind je de juiste oplossing voor jouw probleem! www.hulpmiddelenwijzer.nl»
 De zorg wordt beter mét de inzet van vrijwilligers. Dat gaat niet zonder betere zorg vóór vrijwilligers. Zorg Beter met Vrijwilligers helpt zorgorganisaties hierbij.
Wat kunnen zorgorganisaties doen om vrijwilligers optimaal in te zetten in de zorg in aansluiting op de wensen en behoeften van vrijwilligers zelf? Op deze website vind je handreikingen, voorbeelden, en publicaties om je te helpen bij deze en andere vragen.
Zorg Beter met Vrijwilligers is een project van Vilans en MOVISIE gefinancierd door Fonds NutsOhra.
www.netwerklevensvragen.nl»
In Nederland heeft zeker 15% van de mensen een of meerdere beperkingen. Mensen die, net als u, graag op stap gaan. Naar een museum of bioscoop. Een café of restaurant. Die zelf hun boodschappen willen doen. Iedereen wil toch zo gewoon mogelijk leven? Toch levert dit vaak problemen op. Mensen met een beperking voelen zich niet altijd welkom, hebben moeite producten of diensten te vinden, begrijpen informatie niet of kunnen niet naar binnen waar ze willen. De maatschappij is voor hen niet voldoende toegankelijk. Deze website is bedoeld voor iedereen die daarmee aan de slag wil. U vindt er folders, tips en andere informatie over aanpassingen in producten en diensten. Zo willen wij een bijdrage leveren aan een toegankelijk Nederland voor iedereen. www.allestoegankelijk.nl»
 Ondersteuning in veranderingen in de langdurige zorg
www.invoorzorg.nl»

Vilans heeft als doel, de langdurende zorg blijvend verbeteren. Samen met zorgaanbieders houden we de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit.

www.vilans.nl»
 Door de veranderingen in de zorg kan er iets misgaan. Bijvoorbeeld dat u niet de zorg en ondersteuning krijgt die volgens u nodig is. Gaat er bij u iets mis? Meld uw incident via onze incidentmelder. www.mijnkwaliteitvanleven.nl/incident-melden»