Josien  is geriatrie fysiotherapeute en werd ìn 1959 geboren in Geldrop. Na het atheneum volgde zij de opleiding tot fysiotherapeut in Nijmegen. Van 1982 tot en met 1987  was zij werkzaam in een praktijk in Uden, waar zij vooral ook werd ingezet voor aan huis behandelingen. Daarmee is de speciale interesse voor ouderen verder aangewakkerd. In 1987 is zij gestart met de studie gezondheidswetenschappen in Nijmegen. Vanuit de studie is zij betrokken geweest bij onderzoek naar geestelijke gezondheid van ouderen in  verzorgingshuizen; palliatieve zorg;  mantelzorgers van dementerende ouderen en oncologie. Door deze ervaring is zij tot de ontdekking gekomen dat haar hart meer ligt bij het werk als fysiotherapeut, met name bij ouderen. In 1999 is zij weer op een vaste basis gaan werken als fysiotherapeut in de eerste lijn en in een verpleeghuis in Uden.  Zij volgde diverse opleidingen gericht op de ouderenzorg (motoriek van de ouderwordende mens, osteoporose, begeleiding van chronisch zieken,valpreventie.)  Zij heeft de 3-jarige opleiding voor Geriatrie fysiotherapie afgerond. In 2014 heeft zij de mogelijkheid gekregen om bij Beter-Thuis haar expertise in te zetten voor ouderen en mensen met multipele pathologie.  Zij blijft zich scholen, participeert in het Netwerk Geriatrie Eindhoven en is geregstreerd in het kwaliteitsregister als geriatrie fysiotherapeut.