Fietstraining: Beter Thuis therapie werkt samen met RIGOM en Veilig Verkeer Nederland

In actie voor nul verkeersdoden! De laatste jaren vallen vooral onder senioren steeds meer fietsgewonden. In 2011 was bijna tweederde van alle verkeersdoden onder fietsers 65-plusser. Gemeente Oss bood samen met het RIGOM en Beter Thuis therapie net als veel andere gemeenten in Brabant een cursus fietsveiligheid aan. En besteedt zo aandacht aan de gevaren die senioren op de fiets in het verkeer tegenkomen. Doel van de fietstraining is de behendigheid en vaardigheid van fietsers (op een gewone fiets of op een elektrische fiets) te vergroten en zo de kans op een ongeval te verkleinen. In de trainingen is aandacht voor een theoretisch deel en er is een behendigheidsparcours om het geleerde in praktijk te brengen. Aan de hand van voorbeelden krijgen de deelnemers praktische tips bij verkeersonveilige situaties en worden de voor- en nadelen van de elektrische fiets besproken.                      Beter Thuis Fysiotherapie bekijkt bij iedere individuele deelnemer of er voldoende fysieke mogelijkheden zijn om veilig te kunnen fietsen, zoals kracht, balans en conditie.    

Bijzondere eigenschappen van de elektrische fiets
Senioren rijden steeds vaker op een elektrische fiets. Dit heeft voor- en nadelen. Senioren blijven hiermee langer zelfstandig mobiel, maar lopen ook meer risico in het verkeer. Ze gaan sneller en het elektrisch fietsen vraagt ook een bepaalde behendigheid. De risico’s voor de senior zitten hem deels in de bijzondere eigenschappen van de elektrische fiets en in de lichamelijke kwetsbaarheid. Ouderdom komt vaak met gebreken, zoals verminderde reactiesnelheid, minder goed kunnen zien en/of doofheid. Tijdens de training is er zowel voor behendigheid als voor omgaan met eventuele lichamelijke kwetsbaarheid ruim voldoende aandacht.

Waarom fietstrainingen?
De provincie en gemeenten willen graag dat senioren in Brabant blijven fietsen. Omdat gebleken is dat ze een kwetsbare groep verkeersdeelnemers zijn, is het belangrijk om hieraan voldoende aandacht te geven. De fietstrainingen zorgen ervoor dat de senior in Brabant ook op de elektrische fiets veilig ’een tandje kan bijschakelen’.     

Voor meer informatie over fietstraining kunt u contact opnemen met de praktijk.