2016 Marian Fonville kleinMarian Fonville, geriatriefysiotherapeut

Marian Fonville werd 1959 geboren in Emmen. Na het atheneum B volgde zij de opleiding Fysiotherapie in Groningen. Zij was van 1981 tot 2001 werkzaam in vier verschillende verpleeghuizen in Den Haag, Rotterdam, Zaltbommel en Ammerzoden. Zij was actief op het gebied van het ontwikkelen van beweegprogramma’s (sport, spel, volksdansen en zwemmen) in het verpleeghuis, gaf cursussen op het gebied van houding- en tiltechnieken, gaf scholing voor verzorgenden. Zij specialiseerde zich in 2000 in de behandeling van ouderen met de opleiding geriatriefysiotherapie in Utrecht. Daarnaast bekwaamde ze zich met diverse opleidingen op het gebied van de neurologie (NDT voor volwassenen, neurowetenschappen, haptonomische tiltechnieken, sensomotoriek, triggerpointmassage) en oncologie.

Om haar idee ten uitvoer te brengen om een eerstelijnspraktijk te starten die zich in de thuissituatie zou richten op complexe zorgvragen, schreef zij in 2001 een ondernemersplan met als doel het starten van een eerstelijns praktijk die zich zou gaan richten op complexe zorg in de thuissituatie.

Het plan werd positief ontvangen door de zorgverzekeraars en op 5 november 2001 startte “Beter Thuis therapie”. Zij is praktijkhouder van Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie en regelt alle organisatorische en managementtaken.

Zij participeerde vanaf 2001 in diverse overlegstructuren van praktijkhouders en netwerken (neurorevalidatie/ parkinson/ketenzorg heup-knie/depressie/Cafe Brein/geriatrienetwerk).

Haar ideaalbeeld is een organisatie die slagvaardig, flexibel en klantgericht is. Kernwoorden zijn: maatwerk, participatie in ketenzorg, doelgroepgericht netwerk en expertise ten behoeve van een Beter Thuis.

Momenteel is haar aandachtsterrein de ontwikkelingen binnen de WMO, en wat praktijk Beter Thuis kan betekenen om de gemeente te kunnen ondersteunen in de kanteling van de zorg. Een speerpunt is de ontwikkeling van workshops in zorglessen voor mantelzorg en zorgvragers. Daarnaast is ze namens de praktijk opdrachtgever en mede projectteamlid voor het project “S@men Beter Thuis” dat dankzij subsidies van de zorgverzekeraars en gemeenten Oss en Uden als pilot gestart wordt.

2016 Corine Cramer kleinCorine Kramer, fysio- en oedeemtherapeut

Corine is fysiotherapeute en werd ìn 1975 geboren in Weert. Na het atheneum volgde zij de opleiding tot fysiotherapeut in Nijmegen. Zij volgde diverse opleidingen gericht op de ouderenzorg en de neurologie. (motoriek van de ouderwordende mens, osteoporose, begeleiding van chronisch zieken, CVA- en ziekte van Parkinson, sport en spel voor hartpatiënten). Van 1999 tot en met 2001 was zij werkzaam in verschillende praktijken in de regio Arnhem en Nijmegen. Daarna is ze gestart in een Duits Ziekenhuis en van 2002 tot 2008 werkzaam geweest in een particulier praktijk in Kleve (Duitsland). Zij deed in deze praktijk veel huisbezoeken in verpleeg- en verzorgingshuizen. Zij heeft ervaren dat het krijgen van een totaalbeeld van de patiënt en zijn omgeving van belang is bij de revalidatie. Zij is sinds 2007 gespecialiseerd in de lymfedrainage en lymfetaping (oedeemtherapie) met aandachtsveld oncologie. Daarnaast volgde ze in 2008 de cursus valpreventie van de Maartensklinkiek “Vallen verleden tijd” en in het najaar van 2009 de opleiding prothesiologie voor amputatiepatienten. Corine participeerde in het “depressienetwerk” in Oss. Zij neemt deel in het MS netwerk en volgt hiervoor de benodigde scholingen.  In 2013 volgde ze de oncologiecursus van het NPI.

2016 Jiska Eekhout kleinJiska Eekhout, ergotherapeute

Jiska Eekhout werd in 1970 geboren in Den Haag. Na het behalen van haar Atheneum-B Diploma te Boxtel, volgde ze de opleiding voor fysiotherapie in Eindhoven. Tijdens deze opleiding bemerkte zij dat haar ambities toch meer richting de ergotherapie lagen. Daarom volgde zij aansluitend de opleiding ergotherapie in Amsterdam. De eerste jaren was zij als ergotherapeut vooral actief op het gebied van arbeidsbelasting en gaf bij diverse bedrijven adviezen voor inrichting en werkplekaanpassing. Na een jaar in Sri Lanka als revalidatietherapeut maakte zij de keus om in deze richting verder te gaan. Zij was werkzaam in revalidatiecentrum Jan van Breemen Instituut in Amsterdam en vanaf 2001 in het VU Medisch Centrum. Haar specialisaties liggen op het gebied van de neurologie (gevolde cursussen oa; A-one, COPM, omgaan met vermoeidheid, schouderpijn bij CVA), geriatrie (gevolgde cursussen; valpreventie, behandeling van licht dementerende cliënten van M Graf Radboud), reumatologie (diverse cursussen belasting-belastbaarheid). Daarnaast volgde zij de post HBO opleiding BALans-therapie Dunnewolt, en was 5 jaar aktief als vakdocent voor deze opleiding. Jiska is geschoold in de behandeling van Parkinson cliënten en participeert in het parkinson netwerk. www.parkinsonnet.nl

Als klinisch werkend ergotherapeut heeft zij vaak ervaren dat het voor mensen lastig kan zijn om hetgeen zij in een instelling geleerd hebben, thuis toe te passen. Daarom staat zij helemaal achter de missie van Beter Thuis; revalidatie vanuit de thuissituatie. Zij is erg gedreven in haar vak en ziet iedere cliënt als een nieuwe uitdaging.

2016 Theo Eikholt kleinTheo Eikholt, fysiotherapeut

Theo Eikholt is in 1960 geboren in Groesbeek. Na het atheneum volgde hij de opleiding voor fysiotherapeut in Nijmegen. Na het behalen van zijn diploma in 1983 ging hij meteen aan de slag in een particuliere praktijk in Duitsland. In de periode 1986-2000 verrichtte hij zijn fysiotherapeutische werkzaamheden binnen o.a. de (top)sport als sportfysiotherapeut( o.a. bij SBV NEC) en binnen de geriatrie in het verpleeg- en verzorgingshuis (somatische en psycho-geriatrische patiënten). In dit laatste werkveld deed hij ook , als voorzitter van de til- en transfercommissie, veel ervaring op met til- en transfervaardigheden en het geven van scholing hierin. In de periode 2000-2009 volgde een uitstapje naar de industrie, waarbij hij binnen de (para-)medische wereld werkzaam bleef: o.a. als rayonmanager rondom til- en transferhulpmiddelen verzorgde hij de verkoop en scholingen in o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen. Vanaf 2009 keerde hij terug als fysiotherapeut in een praktijk in Nijmegen. Hier specialiseerde hij zich weer richting de oudere patiënt, waarbij de combinatie en complexiteit van aandoeningen voor hem een grote uitdaging vormde. Zijn eerder opgedane ervaring van 14 jaar binnen de ouderenzorg kwam daarbij weer prima van pas. Een verdieping binnen dit specifieke werkterrein ontstond na het volgen van de opleiding ‘Fysiotherapie in de thuiszorg’: het leveren van fysiotherapeutische zorg in de ruimere context van de thuisomgeving. Hierbij is de grote uitdaging voor hem om de oudere mens zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving te laten wonen binnen zijn eigen mogelijkheden, en eventueel met de inzet van hulpmiddelen. Ook het actief participeren binnen het netwerk van andere zorgverleners rondom de patiënt is voor hem belangrijk: een optimale afstemming zorgt voor bundeling van de krachten en komt de patiënt weer ten goede. Als deelnemer van het ParkinsonNet vergaarde hij speciale expertise ten aanzien van de Parkinson-patiënt, waardoor de fysiotherapeutische begeleiding van deze groep patiënten ook bij hem in goede handen is.

2016 Merle van der Zanden kleinMerle van der Zanden, fysiotherapeut

Merle van der Zanden werd in 1989 geboren in Mariaheide. Na het VWO volgde ze de opleiding tot fysiotherapeut in Eindhoven. Al ruim 5 jaar werkte ze als weekendhulp in het verpleegtehuis. Tijdens haar stage in het Bernhovenziekehuis in Oss werden patiënten na ziekenhuisopname doorverwezen voor therapie en kwam ze voor het eerst in aanraking met de praktijk van Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie. Het concept om mensen thuis, in hun eigen omgeving te behandelen spreekt haar enorm aan omdat je zo een compleet beeld krijgt van de patiënt en de omgeving en meteen praktisch kunt oefenen. Sinds 2012 maakt Merle met veel plezier deel uit van het “Beter Thuis” team. Merle volgt vanaf september 2013 de Masteropleiding Geriatriefysiotherapie.

2016 Josien van den Berg kleinJosien van den Berg

Josien  is geriatrie fysiotherapeute en werd ìn 1959 geboren in Geldrop. Na het atheneum volgde zij de opleiding tot fysiotherapeut in Nijmegen. Van 1982 tot en met 1987  was zij werkzaam in een praktijk in Uden, waar zij vooral ook werd ingezet voor aan huis behandelingen. Daarmee is de speciale interesse voor ouderen verder aangewakkerd. In 1987 is zij gestart met de studie gezondheidswetenschappen in Nijmegen. Vanuit de studie is zij betrokken geweest bij onderzoek naar geestelijke gezondheid van ouderen in  verzorgingshuizen; palliatieve zorg;  mantelzorgers van dementerende ouderen en oncologie. Door deze ervaring is zij tot de ontdekking gekomen dat haar hart meer ligt bij het werk als fysiotherapeut, met name bij ouderen. In 1999 is zij weer op een vaste basis gaan werken als fysiotherapeut in de eerste lijn en in een verpleeghuis in Uden.  Zij volgde diverse opleidingen gericht op de ouderenzorg (motoriek van de ouderwordende mens, osteoporose, begeleiding van chronisch zieken, valpreventie.)  Zij heeft de 3-jarige opleiding voor Geriatrie fysiotherapie afgerond. In 2014 heeft zij de mogelijkheid gekregen om bij Beter-Thuis haar expertise in te zetten voor ouderen en mensen met multipele pathologie.  Zij blijft zich scholen, participeert in het Netwerk Geriatrie Eindhoven en is geregistreerd in het kwaliteitsregister als geriatrie fysiotherapeut.

2016 Richelle van Gaal kleinRichelle van Gaal, algemeen fysiotherapeut

Richelle van Gaal woont in Maren-Kessel en is in 1991 geboren in ‘s-Hertogenbosch. Na het VMBO-T volgde ze de opleiding Wellness & Lifstyle in ‘s-Hertogenbosch en na afronding hiervan de opleiding tot fysiotherapeut op de HAN in Nijmegen. Tijdens deze opleiding heeft ze stage gelopen in een verzorgingstehuis in Helmond en een eerstelijnspraktijk in Ravenstein. Na de opleiding heeft ze gewerkt als fysiotherapeut bij Brabantzorg. Richelle heeft in 2014 de cursus ‘medical taping’ gevolgd. In het najaar van 2016 zal ze de cursus ‘Neurologie’ en de basiscursus ‘Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief’ gaan volgen. Sinds 2015 maakt Richelle met veel plezier deel uit van het ‘beter-thuis’ team.

2016 Gerda de Bijl kleinGerda de Bijl, administratieve kracht

Gerda de Bijl werd geboren in Lith. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in de thuiszorg en op een reclamebureau werd het tijd voor iets anders. Ze begon een opleiding als secretarieel medewerkster bij het ROC te Oss in de avonduren. Dankzij haar affiniteit met de zorg kwam ze als administratief medewerkster op een  stage plaats bij Fysiotherapie Hoogstraat te Heesch en kon na haar stage blijven werken in deze praktijk. Na de secretariële opleiding volgde nog een administratieve opleiding. Dit diploma behaalde ze in 2011. In mei 2012 startte ze bij Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie te Oss. Ze ondersteunt administratieve en secretariële taken van de praktijk.