Waarom in 2001 start van een gespecialiseerde praktijk voor complexe zorgvragen?

Team foto

Als (ex-instellings) therapeuten merkten wij met regelmaat knelpunten als patiënten met ontslag gingen naar huis. Een van de knelpunten was het gebrek aan kennis en ervaring voor de behandeling en begeleiding van neurologische patiënten en kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Ook werd in onze optiek te weinig volgens het huidige neurorevalidatieconcept gewerkt. Dit concept propageert o.a. dat je handelingen het beste in de eigen leefomgeving kunt trainen. Daarnaast was onze ervaring dat er weinig aandacht was voor coaching van de mantelzorg en verpleegkundigezorg en ontbrak een interdisciplinaire benadering van de problemen in de eerste lijn. Een ander knelpunt was de snelheid van het realiseren van (woning)aanpassingen en levering van hulpmiddelen, nodig voor het verblijf in de zelfstandige woonvorm.

Door bovenstaande problematiek was/is de revalidatie in en naar de thuissituatie niet optimaal. Dit kost veel geld omdat mensen sneller worden opgenomen in een instelling of nog niet met ontslag naar huis toe kunnen.  Door het Beter Thuis te regelen worden kosten bespaard en kan de betrokkene beter thuis zijn. Na ruim 13 jaar Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie weten wij dat dit concept werkt!!!

Ons doel; Beter Thuis

De prlogo_vierkant met achtergrondkleuraktijk wil door een doelgroepgerichte expertise,
netwerkvorming en interdisciplinaire werkwijze, een geïntegreerd paramedisch zorgaanbod bieden dat is gericht op de doelgroep complexe zorg in de thuissituatie. Accent van de doelgroep ligt op geriatrie, neurologie en oncologie in de palliatieve fase. De praktijk wil door deze werkwijze bijdragen aan het optimaliseren van het bewegend functioneren in de thuissituatie. Door het ondersteunen op maat van de mobiliteit in de eigen leefomgeving kan onze klant langer en “beter thuis” blijven. Onze ervaring is dat we hiermee opname in een instelling kunnen uitstellen of dat bij ontslag uit een instelling cliënten weer sneller op de been komen, door eruit te halen wat erin zit op het juiste moment, in samenwerking zorgvrager en mantelzorgers.

 

Meer informatie over de teamleden