Door het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), door bijvoorbeeld een beroerte (CVA) of een hersentumor, kunnen mensen last blijven houden van de gevolgen. Ook na een revalidatie-periode in een instelling blijkt dat therapie thuis zeer zinvol kan zijn. De gevolgen van NAH kunnen heel verschillend zijn, maar het lichamelijk, cognitief en emotioneel functioneren van een ‘NAH-getroffene’ wordt vaak in meer of mindere mate chronisch aangetast. Gevolgen kunnen zijn: stoornissen in de planning en uitvoering van doelgerichte activiteiten aandacht- en concentratiestoornissen geheugenstoornissen communicatieproblemen motorische problemen vermoeidheid
De problemen van de cliënt hangen vaak samen en beïnvloeden elkaar wat een integrale aanpak vereist. Wij werken met een paramedisch team: fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste en logopedist en zonodig orthopedisch instrumentmaker nauw samen aan de zorg voor de cliënt met NAH. Dit zorgt ervoor dat de diagnostiek, behandeling, hulpverlening en participatie beter worden gestroomlijnd. Cliënten hoeven hun verhaal niet opnieuw uit te leggen, en er zijn korte lijnen. Er is specifieke kennis en ervaring om deze behandelingen te kunnen geven en we participeren in netwerken rond CVA en NAH. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met onze praktijk 0412-632169 of via mail info@beter-thuis.nl

In onderstaande folder leest u meer over ons samenwerkingsverband in Ravenstein.

folder samenwerking Niet Aangeboren Hersenletsel -Ravenstein