Marian Fonville, geriatriefysiotherapeut

Marian Fonville werd 1959 geboren in Emmen. Na het atheneum B volgde zij de opleiding Fysiotherapie in Groningen. Zij was van 1981 tot 2001 werkzaam in vier verschillende verpleeghuizen in Den Haag, Rotterdam, Zaltbommel en Ammerzoden. Zij was actief op het gebied van het ontwikkelen van beweegprogramma’s (sport, spel, volksdansen en zwemmen) in het verpleeghuis, gaf cursussen op het gebied van houding- en tiltechnieken, gaf scholing voor verzorgenden. Daarnaast was zij een aantal jaren naast haar werkzaamheden als fysiotherapeute actief als muziektherapeute bij dementerende ouderen. Zij specialiseerde zich in 2000 in de behandeling van ouderen met de opleiding geriatriefysiotherapie in Utrecht. Daarnaast bekwaamde ze zich met diverse opleidingen op het gebied van de neurologie (NDT voor volwassenen, neurowetenschappen, haptonomische tiltechnieken, sensomotoriek, triggerpointmassage) en oncologie.

Om haar idee ten uitvoer te brengen om een eerstelijnspraktijk te starten die zich in de thuissituatie zou richten op complexe zorgvragen, schreef zij in 2001 een ondernemersplan met als doel het starten van een eerstelijns praktijk die zich zou gaan richten op complexe zorg in de thuissituatie.
Het plan werd positief ontvangen door de zorgverzekeraars en op 5 november 2001 startte “Beter Thuis therapie”. Marian was vanaf 2001 praktijkhouder van Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie en werkt graag in de thuissituatie aan een Beter Thuis, en regelt daarnaast organisatorische en managementtaken. Vanaf 1 januari 2019 doet zij dit samen met Gerard Dirven waarmee een maatschap is gestart.

Marian participeerde vanaf 2001 in diverse overlegstructuren van praktijkhouders en netwerken.
Haar ideaalbeeld is een organisatie die slagvaardig, flexibel en klantgericht is. Kernwoorden zijn: maatwerk, participatie in ketenzorg, doelgroepgericht netwerk en expertise, innovatie ten behoeve van een Beter Thuis.
Haar aandachtsterrein is de zorg in de wijk.  Beter Thuis therapie brengt haar expertise graag in voor innovatie en eHealth en biedt beleidsmedewerkers regelmatig een stage in de dagelijkse praktijk. Marian wil graag expertise en ervaring delen. Hoe kunnen we met maatwerk en samenwerking meer betekenen in een kanteling van de zorg.
Als voorzitter van de stichting S@men Beter Thuis was zij van 2014-2016 kartrekker voor innovatie in de zorg met praktische instructie. Onder haar regie werden 129 filmpjes geproduceerd en een platform ontwikkeld om de zorg thuis beter te kunnen ondersteunen. www.samenbeterthuis.nl

Vanaf 2017 is zij eigenaar van Samen Beter Thuis, en probeert de innovatie ontstaan tijdens de pilot voort te zetten vanuit de dagelijkse praktijk van Beter Thuis therapie. In 2017 zijn er online cursussen ontwikkelt voor mantelzorg en zelfzorg>>.

Rapportages die zijn geschreven over het project S@men Beter Thuis:  rapportages project Samen Beter Thuis