Onze missie; Beter Thuis!

De praktijk wil zorgontvangers die zich door een aandoening belemmert voelen in de dagelijkse activiteiten, ondersteunen in het behoud van zelf- en samenredzaamheid in de eigen leefomgeving, zodat zij beter en langer thuis kunnen blijven wonen.

 

Onze praktijk profileert zich dan ook met  gerichte kennis voor deze doelgroep en door nauwe samenwerking met de andere zorgprofessionals rond deze cliënten groep.  De praktijk wil door deze werkwijze bijdragen aan het optimaliseren van het bewegend functioneren in de thuissituatie. Wij ondersteunen met maatwerk de ervaren belemmering en hulpvragen van het dagelijks leven met juiste adviezen en adequate therapie. Onze ervaring is dat we hiermee opname in een instelling kunnen uitstellen of dat bij onts

IMG_1983

Hoe kom ik zelfstandig en veilig uit bed

lag uit een instelling cliënten weer sneller op de been komen. Onze praktijk speelt een kartrekkersrol bij inzet van e-health ter ondersteuning van de zelfredzaamheid. Door onze jarenlange ervaring bieden wij een prachtige proeftuin voor veel bottom-up experimenten. Samen Beter Thuis biedt online kennisdeling, vrij toegankelijk ook voor de leek,  in een open platform om eigen regie en autonomie van zorgontvangers en mantelzorgers optimaal te ondersteunen. Wij willen het beste uit onze cliënten en mantelzorgers naar boven halen, op het gevraagde moment, in samenwerking met hen en het netwerk.

SAMSUNG

Tips om met een stijve heup in de auto te komen…..

IMG_0398

Met vermoeide benen toch zelf de afwas blijven doen.

IMG_0592

Overstap van rolstoel naar sta-opstoel