Daisy van de Weem is geboren in 1993 in Boxmeer. Na haar HAVO diploma behaald te hebben, volgde zij aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de opleiding tot ergotherapeut. Haar hobby’s zijn stijldansen, vrijwilligerswerk doen en op vakantie gaan (om daarna de stapel fotoboeken weer uit te breiden). Tevens is ze in de thuissituatie opgegroeid als jonge mantelzorger voor haar vader, hierdoor weet zij hoe lastig het uitvoeren van dagelijkse activiteiten kan zijn als je beperkt bent.

Naast de studie werkte zij in de avonden, weekenden en vakanties jarenlang als helpende in een verpleegtehuis. Door het contact met de doelgroep van het verpleeghuis wist zij dat ze affiniteit had met ouderen.

Tijdens haar opleiding heeft Daisy drie verschillende stages gelopen bij een hulpmiddelenleverancier, een revalidatiecentrum en een verpleeghuis.

Sinds haar opleiding heeft Daisy eerder gewerkt bij Beter Thuis, waarna ze bij Jipa praktijk voor ergotherapie en bij Kersten hulpmiddelenspecialist heeft gewerkt.

Door al deze werkervaringen heeft Daisy kennis ontwikkelt van verschillende voorzieningen en hulpmiddelen, cliënten met een niet aangeboren hersenafwijking en spierziekten en ouderen met orthopedische problematiek, longaandoeningen en dementie.

De ervaringen sluiten goed aan bij de visie van Beter Thuis, dat cliënten vaak aangeven dat het handelen in een verpleeg- of revalidatie-instelling heel anders is dan in de thuissituatie. Dit is voor cliënt en therapeut geen realistische situatie. In de thuissituatie kunnen de problemen die cliënten ervaren nog beter behandeld worden en komen ook de problemen naar voren die tijdens opname in een instelling niet opvallen. Aandachtsvelden zijn zit- en lighouding, anti-decubitus, transfers, rijvaardigheidslessen en vragen rondom steunkousen.