Corine Kramer, fysio- en oedeemtherapeut

Corine is fysiotherapeute en werd ìn 1975 geboren in Weert. Na het atheneum volgde zij de opleiding tot fysiotherapeut in Nijmegen. Zij volgde diverse opleidingen gericht op de ouderenzorg en de neurologie. (motoriek van de ouderwordende mens, osteoporose, begeleiding van chronisch zieken, CVA- en ziekte van Parkinson, sport en spel voor hartpatiënten). Van 1999 tot en met 2001 was zij werkzaam in verschillende praktijken in de regio Arnhem en Nijmegen. Daarna is ze gestart in een Duits Ziekenhuis en van 2002 tot 2008 werkzaam geweest in een particulier praktijk in Kleve (Duitsland). Zij deed in deze praktijk veel huisbezoeken in verpleeg- en verzorgingshuizen. Zij heeft ervaren dat het krijgen van een totaalbeeld van de patiënt en zijn omgeving van belang is bij de revalidatie. Zij is sinds 2007 gespecialiseerd in de lymfedrainage en lymfetaping (oedeemtherapie) met aandachtsveld oncologie. Daarnaast volgde ze in 2008 de cursus valpreventie van de Maartensklinkiek “Vallen verleden tijd” en in het najaar van 2009 de opleiding prothesiologie voor amputatiepatienten. Corine neemt deel in het MS netwerk en volgt hiervoor de benodigde scholingen.  In 2013 volgde ze de oncologiecursus van het NPI.