Waarom al in 2001 start van een gespecialiseerde praktijk voor complexe zorgvragen?

Als (ex-instellings) therapeuten merkten wij al in 2000 met regelmaat knelpunten als patiënten naar huis gingen na opname in ziekenhuis of verpleeghuis. Een van de knelpunten was het gebrek aan gespecialiseerde therapeuten voor de behandeling en begeleiding van complexe zorg, zoals kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Ook werd te weinig gewerkt vanuit  de gedachte dat je handelingen het beste in de eigen leefomgeving zou kunnen trainen. Daarnaast was onze ervaring dat er weinig aandacht was voor coaching van de mantelzorg en thuiszorg in de revalidatie en ontbrak samenwerking en afstemming tussen betrokken zorgprofessionals en welzijnsmedewerkers. Een ander knelpunt was de snelheid van het realiseren van (woning)aanpassingen en levering van hulpmiddelen, die nodig waren om goed thuis te kunnen blijven wonen. Door deze problematiek was, en is de revalidatie  in en naar de thuissituatie tot op heden nog steeds niet optimaal. Door het Beter Thuis te regelen worden kosten bespaard en kan de betrokkene beter thuis zijn. Door onze jarenlange ervaring met het behandelconcept van Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie weten wij dat door deze samenwerkende therapieën,  startend vanuit de thuissituatie, met aandacht voor de leefomgeving bij complexe hulpvragen, de mensen langer en beter thuis kunnen blijven!

 

IMG_0033

Verzorgd worden door je partner. Steun van therapie thuis.

Foto met grijper

Handige hulpmiddelen voorkomen valpartijen.

MEDION DIGITAL CAMERA

Met mantelzorg kijken wat er nog mogelijk is.